Auto Průhonice a.s., Průhonice
Testovací jízda Volvo

TESTOVACí JíZDA

Šárka Netopilíková
Recepční, pokladní, objednávky na servis
Šárka Netopilíková
Recepční, pokladní, objednávky na servis
Eva Kostelničáková
Recepční, pokladní, objednávky na servis
Eva Kostelničáková
Recepční, pokladní, objednávky na servis
Anna Nikodýmová
Recepční, pokladní, objednávky na servis
Anna Nikodýmová
Recepční, pokladní, objednávky na servis